Marenor
sv-SEen-GB
Search
Search
sv-SEen-GB
Marenor

En stark sjömatskoncern

Marenor är helägt av den norska koncernen Insula AS, som äger ett 15-tal starka och traditionsrika sjömatsföretag i Norden. Det är därför vi säger "En bättre värld genom kärlek till sjömat", vilket speglar den kompetens och kraft som finns i Marenor och alla systerföretag inom Insula.

Vårt namn Marenor ger en fingervisning om vår verksamhet; "mare" är det latinska ordet för hav och "nor" signalerar vårt nordiska ursprung.

Marenor är som ett livskraftigt träd med flera grenar där rötterna sträcker sig tillbaka ända till 1800-talet.

1800-talet
Hugo Hallgrens konservfabrik

De nordiska haven är ursprunget till allt vi gör, och har så varit ända sedan 1867 när vår äldsta gren i företaget startades upp som Hugo Hallgrens konservfabrik i Göteborg.

Tidigt 1900-tal
Boviks Konservfabriker

Redan på det tidiga 1900-talet lade bröderna Alfred och Otto Bovik in premiärsillen på Boviks Konservfabriker. Med fast och traditionsfylld hand drev de företaget till att bli en av Bohusläns mest framgångsrika konservfabriker. Det gör oss glada att i över hundra år kunnat erbjuda våra kunder bra produkter som är framtagna på havets villkor.

sent 1900-tal
Festab AB

1991 fick vårt företagsträd ytterligare en bärkraftig gren då Festab AB, med ursprung i Kungshamn sedan 1974, införlivades i dåvarande norska ägarkoncernen Domstein.

2015
Marenor AB

Marenor bildas 2015 efter att en ny ägare, Insula AS, förvärvat verksamheten. Insula är en stark ägare med den marina sektorn i fokus och ger bästa möjliga förutsättningar för fortsatta satsningar. Namnet Marenor förtydligar våra värden – ”Mare” står för havet och ”nor” påminner om vårt nordiska ursprung.

2016
Västkustfilé AB

2016 växer ännu en viktig gren ut på företagsträdet då Västkustfilé AB förvärvas. Från starten 1974 i det lilla fiskesamhället Bua utanför Varberg har företaget vuxit till att bli en betydande leverantör av färsk och förädlad fisk.

nu

Mycket har hänt sedan slutet av 1800-talet. Men grunden för vår verksamhet är likadan idag som när allt tog sin början – att leverera hållbart fiskad sjömat av högsta kvalitet, med passion för god mat, kvalitet och trygghet. Metoderna har förfinats längs vägen och produkterna utvecklats, men hantverket och kunnandet fortsätter stå i centrum för allt vi gör.

Starka tillsammans, Respekt, Nyfiken & Ansvar

Vision

Vi skall bli världsledande som producent av högkvalitativa sjömatsprodukter med fokus på hållbar utveckling.

Mission

Vi skall bidra till ökad andel av miljömärkta produkter i handeln världen över och därigenom till säkerställande av tillgång på marina produkter även för kommande generationer.

Affärsidé

Marenor skall utveckla, producera och sälja förstklassiga livsmedel, baserade på i första hand marina råvaror, till kvalitets- och miljömedvetna kunder och förbrukare.

Mål

Vi skall vara ledande inom våra verksamhetsområden i Norden och verka för ökad konsumtion av fisk- och skaldjursbaserade produkter över lag samt skapa lönsam tillväxt genom fokuserad export till utvalda marknader med befintlig eller potentiellt stor konsumtion av sjömatsprodukter.

Jobba hos oss

Se nedan för aktuella lediga tjänster