Marenor
sv-SEen-GB
Search
Search
sv-SEen-GB
Marenor
Vi introducerar Svenskproducerat och Nordiska Hav!

Vi introducerar Svenskproducerat och Nordiska Hav!

Svenskprod_liten-1

 

MÄRKNINGEN STÅR FÖR:


Förädlat i Sverige

Alla produkter med vår märkning är förädlade i Sverige. Det ger oss full kontroll över hela processen och garanterar dig matsäkerhet, transparens och trygghet. Vi grundar vårt förädlingsarbete baserat på standarder erkända av GFSI, den starkaste kraften bakom utveckling av standarder för livsmedelssäkerhet.

Starka Fiskbestånd

All vildfångad fisk kommer från hållbara MSC märkta bestånd. 

Bra arbetsmiljö ger bättre produkter

Att garantera svenskproducerad kvalitet är ett helhetsarbete, därför sträcker sig vårt ansvar längre ut än själva produkterna. Svenska kollektivavtal ger oss en trygg personalstyrka med rättvisa arbetsvillkor. Det märks hela vägen till det som ligger på slutkundens tallrik. 

Vi kompromissar aldrig med miljön

Vi garanterar dig ett miljö- och hållbarhetsarbete som går längre än de högt ställda svenska miljökraven. Vi hållbarhetsredovisar, reducerar miljöbelastning i våra fabriker och väljer leverantörer inte bara utifrån kvalitet och livsmedelssäkerhet utan också utifrån social och ekologisk hållbarhet.

Svensk tradition och innovation

Alltsedan 1867 har vi värnat om den tradition av sjömatsproduktion som den svenska västkusten gjort till sin. All produktutveckling sker i Sverige i nära samarbete med våra kunder, alltid baserad på behov, konsumtion och aktuella lokala trender. 

 

Nordiska_liten-1

 

Nordiska hav utan omvägar– För en hållbar framtid

Nordiska hav är en trygghet och en garanti, men också en vision och en ambition. Vi arbetar alltid för att minska vår miljöpåverkan. 

Nordiska Hav är vårt sätt att visa vilken väg som är den rätta.

Nordiska hav-märkningen garanterar dig att produkten är: 

•Svenskproducerad
• Fiskad och filead i nordiska vatten
• Transporterad utan omvägar till våra förädlingsanläggningar på den svenska västkusten.


Kategori: Default
Tagg: