Marenor
sv-SEen-GB
Search
Search
sv-SEen-GB
Marenor

Examensarbete: Kartlägga och minimera plastanvändning i Sjömatsindustri

Kartlägga och minimera plastanvändning i sjömatsindustri

Verksamhet
Marenor är en ledande sjömatsproducent på den nordiska marknaden med fyra fabriker längs västkusten, som producerar t.ex. sill, lutfisk, panerad fisk, kaviar och rom men även färdiglagade rätter såsom fiskgratäng.  Marenor är ett bolag med rötter från 1800-talet och är nu helägt av den norska koncernen Insula AS som äger ett 15-tal starka och traditionsrika sjömatsföretag i Norden. Namnet Marenor ger en fingervisning om verksamheten; "mare" är det latinska ordet för hav och "nor" signalerar bolagets nordiska ursprung.

Uppgift
På Marenor är man mån om sitt ansvar för miljö och hållbarhet och bedriver hållbar produktion av sjömat, har MSC/ASC och KRAV-certifierade anläggningar samt är certifierade enligt ISO14001 och FSSC 22000.

Ett led i företagets miljöarbete är att inventera förekomsten av plast vid anläggningarna idag. Projektets syfte är att kartlägga företagets plastanvändning, med mål att minska alternativt förbättra hanteringen och val av plast som material. Relevanta frågeställningar kan vara om det finns alternativa material så att plast kan uteslutas helt i vissa processer, eller om befintlig plast kan ersättas med andra mer miljövänliga plaster av annat råvaruursprung eller högre grad av återvinningsbarhet. I nuläget önskar företaget börja med att skapa sig en överblick om var i de olika processerna som plast används, kartlägga och få ökad förståelse om olika typer av plast och hur plast som avfall hanteras. Marenor vill även att den plast som företaget använder som förpackningsmaterial orsakar så lite miljöpåverkan som möjligt i slutledet när kunden skall kassera förpackningen.

För att få ett bra långsiktigt resultat är en del av projektets syfte även att medarbetarna på företaget ska få ökad kunskap om plastens miljöpåverkan och önskar att slutresultatet presenteras så att de anställda utbildas om plast som material och dess betydelse för miljön.

Slutgiltiga avgränsningar och vinklingar, t.ex. om man ska titta på alla fyra anläggningar eller ej, i detta projekt görs i samråd med handledare på skolan samt kontaktperson på Marenor. Både student och uppdragsgivare ska vara medvetna om att relevant akademisk förankring ska tillämpas i arbetet.  

 

Här kan du ansöka om examensarbetet, välkommen med din ansökan!

 


Kategori: Default
Tagg: